DentoSystem

DentoSystem är ett medicinteknikföretag som arbetar med munhälsa. Allt mer forskning tyder på att dålig munhälsa och systemsjukdomar som exempelvis diabetes, hjärtkärlsjukdom och Alzheimer hänger samman.

Bolaget har utvecklat en ny patentsökt metod som tidigt identifierar vilka individer som löper en hög risk att drabbas av tandlossning och vilka tänder som har sämst prognos. Företaget har utvecklat ett unikt analys och beslutsstödsprogram för risk- och prognosbedömning av kronisk tandlossning. (kronisk parodontit/periodontitis)

DentoSystems produkter, (DentoRisk¬ģ, DentoTest¬ģ och DentoPlan¬ģ) underl√§ttar patientdialogen och bidrar till en b√§ttre tandh√§lsa genom att tidigt identifiera de individer och enskilda t√§nder som l√∂per en h√∂g risk att drabbas av tandlossning (parodontit / periodontitis). DentoSystems produkter bidrar d√§rmed till att f√∂rb√§ttra kvaliteten och minska kostnaderna inom tandv√•rden.

Produkterna har godkänts för marknadsföring i Europa (sk. CE märkning).

DentoRisk¬ģ

Patentsökt webbaserat program för risk- och prognos- bedömning av svår tandlossning för varje enskild tand.

DentoTest¬ģ

En unik patenterad metod som värderar patientens förmåga att utveckla ett adekvat inflammationssvar.

DentoPlan¬ģ

Simuleringsverktyg för objektiv behandlings- planering. Värderar reducering eller eliminering av påverkbara belastade faktorer.