Om DentoSystem

DentoSystem har utvecklat en ny patentsökt metod som tidigt identifierar vilka individer som löper en hög risk att drabbas av tandlossning och vilka tänder som har sämst prognos. Företaget har utvecklat ett unikt analys och beslutsstödsprogram för risk- och prognosbedömning av kronisk tandlossning.

Tandlossning √§r en dold folksjukdom och ett v√§xande globalt folkh√§lsoproblem. Tandlossning, som tandv√•rden beskriver som kronisk parodontit med v√§vnadsf√∂rlust, f√∂rekommer hos upp till 40% av den vuxna befolkningen¬Ļ. I USA saknar var fj√§rde person √§ldre √§n 60 √•r helt egna t√§nder.¬≤

Risk- och prognosbedömning för tandlossning är ett viktigt men eftersatt område. Utebliven diagnos och information om tandlossning är ett av de vanligaste skälen till att tandläkare blir anmälda av sina patienter. I USA är det ett av de vanligaste skälen till att tandläkare blir stämda.³

Tandl√§kare och tandhygienister registrerar m√§ngder med information om patienter med parodontit. Informationen anv√§nds i liten utstr√§ckning rationellt eftersom den oftast √§r o√∂versk√•dlig och omfattande. DentoSystems produkter, (DentoRisk¬ģ, DentoTest¬ģ och DentoPlan¬ģ) l√∂ser detta problem, se avsnittet v√•ra produkter. Produkterna underl√§ttar patientdialogen och bidrar till en b√§ttre tandh√§lsa genom att tidigt identifiera de individer och enskilda t√§nder som l√∂per en h√∂g risk att drabbas av tandlossning. DentoSystems produkter bidrar d√§rmed till att f√∂rb√§ttra kvaliteten och minska kostnaderna inom tandv√•rden.

Produkterna har godkänts för marknadsföring i Europa (sk. CE märkning).

I den välrenommerade tidskriften Journal of Periodontology publicerades nyligen (april och juni 2010) två artiklar som beskriver teknologin och den vetenskapliga dokumentationen bakom våra produkter.

Referenser

[1]
SBU rapporten från 2004, "Kronisk parodontit- prevention, diagnostik och behandling".
[2]
Straumann Annual Report 2007: Source: Centers for Disease Control and Prevention, USA 2007
[3]
http://www.floridaprobe.com/pubs/article03.htm