Tandlossning

Tandlossning är ett stort och växande folkhälsoproblem som innebär ökade kostnader för samhället och den enskilde patienten. Tandlossning är en smygande infektion som till en början sällan visar sig med tydliga tecken för patienten men som kan leda till att tänderna långsamt förlorar sin förankring i käkbenet. Sjukdomen som är kronisk drabbar de flesta som är över 30 år på något sätt. Den allvarliga formen drabbar 7-20% av den vuxna befolkningen. Symptom som kan tyda på tandlossning är:

Tandlossning inneb√§r ett stort socialt handikapp och en avsev√§rt f√∂rs√§mrad livskvalitet. I USA saknar var fj√§rde person √§ldre √§n 60 √•r helt egna t√§nder.¬Ļ

I Sverige f√∂rekommer tandlossning, dvs. kronisk parodontit med v√§vnadsf√∂rlust, hos upp till 40 procent av alla vuxna. En mer omfattande v√§vnadsf√∂rlust f√∂rkommer hos mellan 7 och 20 procent av befolkningen enligt SBU rapporten fr√•n 2004, “Kronisk parodontit-prevention, diagnostik och behandling”.

Den patient som drabbas av kronisk tandlossning har oftast en grundläggande ökad mottaglighet för sjukdomen tillsammans med en eller flera ytterligare riskprediktorer. När en tand blir lös eller lossnar helt har man nått ett mycket sent stadium i sjukdomsutvecklingen.

Förstadiet till parodontit är en inflammation i tandköttet, sk. gingivit. Sjukdomen uppstår genom att bakterier ansamlas i den ficka som bildas mellan tandkött och tand. Bakterierna orsakar en inflammation i tandens stödjande vävnader och ben som successivt bryts ned. Ofta är sjukdomsförloppet långvarigt och pågår i 20-30 år för att kulminera i femtio-sextio årsåldern.

Inflammationen (blödning, svullnad och rodnad) är inte sällan mindretydlig hos rökare trots att tandfästet och käkbenet har brutits ner. Oftast drabbas inte alla tänder omedelbart utan enbart en eller ett par, men ibland kan flera tänder drabbas samtidigt. Risken för att tandlossningen kommer att bli grav är till en början svårt att avgöra trots detaljerad klinisk undersökning och röntgenundersökning. Detta beror på att upp till 20 olika belastande faktorer, förutom munhålebakterier påverkar sjukdomsförloppet. Alla dessa behöver kartläggas för att kunna göra en bedömning av patientens risk och prognos.

F√∂r att f√• en uppfattning om du l√∂per risk att utveckla n√•gon form av tandlossning finns m√∂jlighet att genomg√• ett test (DentoTest¬ģ) och en f√∂renklad klinisk unders√∂kning och r√∂ntgenunders√∂kning. Resultaten fr√•n dessa v√§rderas i ett dataprogram f√∂r risk- och prognosbed√∂mning (DentoRisk¬ģ Niv√• I). Detta ger en uppfattning om din samlade risk f√∂r tandlossning. Om den visar sig vara l√•g l√∂per du ingen omedelbar risk att utveckla tandlossning ut√∂ver vad som kan ses i en genomsnittlig ‚ÄĚfrisk‚ÄĚ befolkning. Om risken visar sig vara f√∂rh√∂jd betyder det att du har tv√• eller flera t√§nder som visar allvarliga tecken p√• tandlossning och du b√∂r f√• en detaljerad bed√∂mning tand f√∂r tand (DentoRisk¬ģ Niv√• II).

Referenser

[1]
Straumann Annual Report 2007: Source: Centers for Disease Control and Prevention, USA 2007